Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Asysta rodzinna

Asysta rodzinna

    O przydzielenie rodzinie asystenta wnioskuje pracownik socjalny po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego oraz analizie sytuacji rodziny.

Asystenci prowadzą pracę w rodzinie w miejscu jej zamieszkania lub innym wskazanym przez członków rodziny.

Do zadań asystentów rodziny należy:

  • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny oraz w konsultacji z pracownikiem socjalnym oraz w razie potrzeby z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej;
  • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji oraz przy rozwiązywaniu różnych problemów życiowych, w tym socjalnych, psychologicznych, wychowawczych;
  • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
  • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich oraz umiejętności psychospołecznych;
  • udzielanie wsparcia dzieciom;
  • podejmowanie działań interwencyjnych, czy zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
  • prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców i dzieci;
  • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
  • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny