Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Kiedy świadczenie nie przysługuje

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują gdy:

- osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia i nie uczy się w szkole lub szkole wyższej;

- osoba uprawniona ukończyła 25 rok życia i nie legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe;

- egzekucja alimentów okazała się skuteczna;

- osoba uprawniona zawarła związek małżeński;

- osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny