Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

7.1.2 Aktywna integracja

Projekt „PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE BIAŁOŚLIWIE”, NR: RPWP.07.01.02-30-0013/17

 

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu „PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE BIAŁOŚLIWIE”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe, a okres jego realizacji trwa od 01.06.2018 r. do 30.09.2019 r.

Projekt realizowany jest przez Gminę Białośliwie/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu  w Partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o.

 

Projekt jest skierowany do 58 osób z gminy wiejskiej Białośliwie

 1. 58 biernych zawodowo, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym 34 kobiety, 24 mężczyzn
 2. 15 osób niepełnosprawnych
  1. 10 osób o stopniu umiarkowanym
  2. 18 osób (9 kobiet, 9 mężczyzn) korzystających z PO PŻ (weryfikacja na podstawie danych z OPS, oświadczenie  w formularzu zgłoszeniowym, zakres wsparcia nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z  PO PŻ) min. 30% uczestników projektu

W ramach projektu planowane założone jest następujące wsparcie:

 1. Aktywizacja społeczna dla 58 osób
 • Wsparcie psychologiczne – średnio 3h/uczestnika projektu
 • Indywidualne doradztwo zawodowe (Indywidualny Plan Działania) dla 4 godz./ osobę
 • Wsparcie pracownika socjalnego (średnio 20 h/osobę) – mające na celu stworzenie i podpisanie kontraktu socjalnego
 • Opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 50% Uczestników przez 10 miesięcy
 • Grupowy trening umiejętności społecznych – 8h/grupę
 • Grupowy trening ekonomiczny – dla 30 osób
 • Indywidualne poradnictwo obywatelskie – 4h/osobę
 • Dyżury prawnika (3h/miesięcznie) – bezpłatne porady
 • Wsparci asystenta rodziny – dla max 15 rodzin
 1. Wsparcie osób niepełnosprawnych dla 15 osób
 • Indywidualne zajęcia z fizjoterapeutą/rehabilitantem zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnościami, ćwiczenia usprawniające psychoruchowo – średnio 30 h/osobę
 1. Aktywizacja edukacyjna – dla 58 osób (34K i 24M)
 • Kursy/szkolenia dopasowane do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektów prowadzące do uzyskania kwalifikacji/kompetencji – średnio 80 h/osobę
 1. Aktywizacja zawodowa – staże zawodowe dla 20 osób
 • Płatny staż 3 miesięczny. Wynagrodzenie 120% zasiłku. Dodatkowe wsparcie w ramach stażu (np. koszty dojazdu, odzież ochronna, ubezpieczenie NNW)
 1. Działania o charakterze środowiskowym dla min 90% Uczestników
  • Przeznaczeni 15 tys. zł na realizacje przedsięwzięcia dla społeczności lokalnej 

 

Celem projektu jest dokonanie postępu w procesie aktywizacji społeczno- zatrudnieniowej przez min. 34% spośród 58 osób niepełnosprawnych (34K, 24 M), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w myśl KC woj. wielkopolskie, Gminę Białośliwie, poprzez udział w kompleksowym wsparciu w okresie od 01.06.2018 do 30.09.2019.

 

Planowane efekty realizacji projektu to:

 -  uzyskanie kwalifikacji przez min. 18  osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem

społecznym,

- osoby poszukujące pracy po zakończeniu uczestnictwa w projekcie min. 20 osób

- podjęcie zatrudnienia przez min. 8 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem

społecznym

 

Wartość projektu: 763 064,25

Dofinansowanie projektu z UE: 648 604,61

Biuro projektu: ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie; nr telefonu: 672875086

ZAŁĄCZNIKI:

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny