Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Okresy świadczeniowe i terminy składania wniosków

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego.. Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego danego roku. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami : 

- do dnia 30 kwietnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata następuje do dnia 30 czerwca,

- w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata następuje do dnia 31 lipca,

- w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata następuje do dnia 31 sierpnia,

- w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata następuje do dnia 30 września,

- w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata następuje do dnia 31 pażdziernika.

Świadczenie wychowawcze wypłaca się w okresach miesięcznych, pomiędzy 15. a 20. dniem danego miesiąca.

 
 
 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny