Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Kiedy zasiłek nie przysługuje

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje gdy:

- osoba uprawniona pobiera dodatek pielęgnacyjny np. z ZUS;

- osoba uprawniona przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

- członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny