Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki


 

Wnioski o wypłatę świadczenia za udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu informuje, że można składać wnioski w sprawie świadczenia dla osób, które udzieliły zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wysokość świadczenia wynosi 40 zł za osobę dziennie i przyznawane jest nie dłużej, niż za okres 60 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody.

Wypłata powyższego świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia dokonanej przez upoważnionych pracowników GOPS w Białośliwiu.

Wnioski można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białośliwiu, ul. Ks. Kordeckiego 1.

Formularz wniosku i kart do pobrania:

wniosek

karta osoby przyjętej do zakwaterowania

 


 


Jak uzyskać jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy?

Як отримати одноразову грошову допомогу громадянам України?

 

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Громадянин України, перебування якого на території Республіки Польща вважається законним і внесений до реєстру PESEL, має право на допомогу у вигляді одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначені для життєдіяльності, зокрема для покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла.

Wniosek przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu, ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie.

Заявку приймає Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu, ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie.

 

Wzór wniosku (Шаблон заявки)

 

Na wizytę zabierz ze sobą:

На візиту візьміть з собою:

 • paszport (паспорт)
 • PESEL
 • numer polskiego konta bankowego (Номер польського банківського рахунку)

 

KOMUNIKAT

 

W zawiązku z rozprzestrzenianiem się i wzrostem liczby zakażeń na koronawirusa (COVID-19), od 24 stycznia 2022 r. wprowadzamy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białośliwiu ograniczenia w obsłudze petentów naszego Ośrodka.

Prosimy o załatwianie spraw drogą korespondencyjną – pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: gops_bialosliwie@poczta.onet.pl oraz telefonicznie – tel. 672875086, 672875087.

Przed wejściem do Urzędu Gminy od strony parkingu wystawiona jest skrzynka podawcza, do której można wrzucić korespondencję, wnioski czy oświadczenia skierowane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białośliwiu.

 

Sprawy dotyczące DODATKU OSŁONOWEGO załatwiane są pojedynczo na parterze w budynku Urzędu Gminy. Prosimy zgłosić swoje przyjście poprzez użycie domofonu znajdującego się na ścianie Urzędu.

 

Formularze wniosków dotyczących spraw załatwianych przez GOPS Białośliwie, dostępne są na stronie internetowej Ośrodka:

https://gops-bialosliwie.naszops.pl/

 

Kierownik GOPS Białośliwiu

 /-/ Paulina Furman

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu przystąpił do Kampanii „16 Dni Bez Przemocy”, która potrwa od 25 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

Czemu służy Kampania?

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

 • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
 • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
 • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
 • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
 • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
 • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Link do strony internetowej kampanii:
http://kampania16dni.pl/

 


 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

 

 

Przypominamy o trwającym spisie. Szczegóły pod linikem:

https://bialosliwie.pl/aktualnosci/trwa-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-ktorego-termin-zostal-przedluzony-do-30-wrzesnia-2021-roku.html

 

 

 

 

"OTWÓRZ SIĘ NA POMOC"
 
 
Gmina Białośliwie oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Białośliwiu zaprasza dzieci, młodzież i rodziców do udziału w grze dotyczącej problemów uzależnień dzieci w sieci oraz problemów dnia codziennego.
 
Zaangażuj się w problemy swojego dziecka. Zrób to w sposób, jaki jest im doskonale znany, zagraj z Nami. Nadajesz bieg poszczególnym wydarzeniom, utożsamiasz się z nimi i dokonujesz wyborów, sam decydujesz czy będą one trafne.
 
Projekt "Otwórz się na pomoc"to interaktywny film poświęcony problemowi uzależnienia dzieci i młodzieży od komputera i internetu. Zadaniem widzów jest pokierowanie losami Dominika 12-letniego chłopca, który musi zmierzyć się z własnymi słabościami i uzależnieniem od gier komputerowych. Podjęte przez widzów decyzje w trakcie filmu mają wpływ na przebieg fabuły. Jedne wybory przybliżają Dominika do rodziny, inne sprawiają. że coraz bardziej zatapia się w świecie cyfrowego uzależnienia.
To jak zakończy się ta historia, zależy więc tylko od Ciebie.
 
W projekcie przygotowano również prawdziwe historie, które prezentują dzieci borykające się z problemami, m.in. hejtu i przemocy w sieci, depresji, uzależnienia od alkoholu, a także część poświęconą problemowi zdrowia psychicznego rodzin pozostających w zamknięciu.
 
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym materiałem, gdyż los Wasz i Waszych dzieci jest Nam niezwykle bliski i każda forma współpracy jest w tym przypadku godna uwagi.
 
Link do materiału:
 
 

 

DOŻYWIANIE OSÓB STARSZYCH, CHORYCH, SAMOTNYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERENIE GMINY BIAŁOŚLIWIE.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu informuje, iż  realizuje  Program ,,Posiłek w szkole i w domu” w okresie zimowym.

Pomoc ta realizowana jest min. w formie dowozu posiłku osobom dorosłym, niesamodzielnym (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), które nie są  w stanie same przygotować sobie  gorącego posiłku.

Z tej formy wsparcia mogą skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe (150% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej), tj.

792 zł dla osoby w rodzinie,

1051,50 zł dla osób samotnie gospodarujących.

Jeśli więc jesteś zainteresowany tą formą pomocy zgłoś się do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białośliwiu ul. Ks. Kordeckiego 1.

email: gops_bialosliwie@poczta.onet.pl

nr telefonu 67 2875086 

w dniach: od poniedziałku do piątku

w godzinach: 7.30-15.30

Kierownik GOPS

 


 

UWAGA !!!

Świadczenie wychowawcze „500+ na nowy okres zasiłkowy 2021/2022.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu informuje, że wnioski

o świadczenie 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022 będą przyjmowane:

• drogą elektroniczną: od dnia 1 lutego 2021 r.

• w formie papierowej: od dnia 1 kwietnia 2021 r. w siedzibie Ośrodka.

 


 

 

UWAGA ! ! !

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:

- 1.542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1.161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020numerem 67-287-50-86 oraz na Facebooku Ośrodka.

 


 

UWAGA ! ! !

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy (2021/2022) składamy od 1 lutego 2021 r. w formie elektronicznej, natomiast w formie papierowej od 1 kwietnia 2021 r. w siedzibie GOPS Białośliwie lub za pośrednictwem poczty.

 

500+ dla osób aktualnie pobierających to świadczenie, 
przyznane jest do 31 maja 2021 r.

 

Informujemy, że wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie „Dobry start” na okres zasiłkowy 2020/2021, będą przyjmowane od 1 lipca 2020 r. w formie elektronicznej, a od 1 sierpnia 2020 r. w formie papierowej

Szczegóły na stronie GOPS Białośliwie oraz pod numerem telefonu (67)2875087.

 

 

Kierownik GOPS
           /-/

 

                                                                                    Kierownik GOPS
                                                                                     Paulina Furman


 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa zapewnia instytucjonalną gotowość do świadczenia usług utworzonych w ramach utrzymania trwałości projektu nr RPWP.07.02.02-30-0020/17 „Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Białośliwie” w postaci:

- 3 opiekunki osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

- 1 asystent osoby niepełnosprawnej,

- 50 miejsc świadczenia dziennych usług opiekuńczych w klubie seniora,

- 2 miejsca w mieszkaniu wspomaganym.

 

 


 

 

POMOC Z BANKU ŻYWNOŚCI

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu informuje, że przyjmowane są wnioski o pomoc w formie żywności w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Kwota kryterium dochodowego w POPŻ Podprogram 2020 wynosi 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł w przypadku osoby
w rodzinie.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto rodziny za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem 67-287-50-86 oraz na Facebooku Ośrodka.  


                                                                 

     

Apel Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej       w Białośliwiu w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-CoV-2

 

Drodzy Mieszkańcy.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronowirusem SARS-CoV-2, zwracam się do Państwa z prośbą o ograniczenie załatwiania spraw administracyjnych bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Apeluję, jeżeli jest to możliwe, aby sprawy niezbędne załatwiać drogą internetową (gops_bialosliwie@poczta.onet.pl) lub telefoniczną (67/2875086, 67/2875087).

                                                                                                                                

                                                                                            Kierownik GOPS

                                                                                             Paulina Furman


 

Wnioski o świadczenie wychowawcze „500+” na okres zasiłkowy 2019/2021.

 

Informujemy, że od dnia 11 czerwca 2019 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białośliwiu są wydawane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy  2019/2021, trwający od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. 

Wnioski o świadczenie 500+ można składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2019 r., natomiast w formie papierowej, można złożyć je osobiście w siedzibie GOPS Białośliwie lub za pośrednictwem poczty od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ ze spłatą od 1 lipca, należy złożyć wniosek najpóźniej do 30 września 2019 r. Po tym terminie, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. Osoby, które złożą wnioski w okresie lipiec-sierpień 2019 r., otrzymają pieniądze z wyrównaniem od lipca najpóźniej do 31 października 2019 r.

 

Link do nowego wniosku tutaj: https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/SW-1.pdf/6c9e6696-9850-cc09-f2d1-7a0a3b69b5b5


 

Składanie wniosków na nowy okres zasiłkowy.

Informujemy o możliwości składania wniosków w ramach rządowego programu Dobry start (300+), Świadczenia wychowawczego (500+) a także wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w formie:

- elektronicznej - już od 1 lipca 2019 r.
- tradycyjnej (papierowej) - od 1 sierpnia 2019 r.

Przydatne linki:

Jak złozyć wniosek o świadczenie dobry start on-line?

https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zlozyc-wniosek-o-swiadczenie-dobry-start-on-line

Jak złożyć wniosek o ''Rodzina 500 plus'' on-line?
https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line1

Składanie wniosków za pomocą portalu empatia
https://empatia.mpips.gov.pl


 

Wyniki konkursu "Przemoc-Niemoc"

 

Rozstrzygnięto konkurs pt. "Przemoc-Niemoc" zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu. Skierowany był do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum w Białośliwiu, a jego celem było poszerzenie wiedzy oraz świadomości dzieci i młodzieży w obszarze przeciwdziałania szeroko pojętego zjawiska przemocy. Przedmiotem konkursu było stworzenie filmu/spotu dotyczącego ww. zagadnień.

 

Konkurs rozstrzygnęła czteroosobowa Komisja, w skład której weszli:
Przewodniczący Tomasz Pawłowski - dzielnicowy z terenu Białośliwia,
Bernadeta Pater – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Białośliwie 
Renata Sieczka – zastępca Wójta Gminy Białośliwie,
Łukasz Krysicki – pracownik GOPS w Białośliwiu.

 

Nagrody dla zwycięzców konkursu zostały sfinansowane ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białośliwiu. Wręczenie nagród oraz dyplomów nastąpi w piątek 21 grudnia 2018 r. podczas uroczystego apelu w szkole podstawowej w Białośliwiu.

 

Laureaci konkursu:

I miejsce – klasa VIII A szkoły podstawowej – opiekun P. Bogdańska,

II miejsce  – klasa III B gimnazjum – opiekun P. Konieczna,

III miejsce  – klasa III A gimnazjum – opiekun P. Szulc,

IV miejsce  – klasa VIII B szkoły podstawowej – opiekun P. Mickiewicz.


 

Serdeczne gratulacje i podziękowania dla wszystkich klas za zaangażowanie i udział w konkursie.

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu ogłasza konkurs pt. „Przemoc-Niemoc”.

Konkurs skierowany jest dla klas VII, VIII szkoły podstawowej
oraz III klasy gimnazjum.

Szczegóły w regulaminie konkursu.

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Regulamin:

https://gops-bialosliwie.naszops.pl/pliki/plik/regulamin-1543241254.pdf

Zgłoszenie:

https://gops-bialosliwie.naszops.pl/pliki/plik/zgloszenie-1543240481.pdf

Zgoda:

https://gops-bialosliwie.naszops.pl/pliki/plik/zgoda-rodzicow-1543240455.pdf

Klauzula informacyjna:

https://gops-bialosliwie.naszops.pl/pliki/plik/klauzula-informacyjna-1543240278.pdf


 

Nowe Świadczenie "Dobry Start"


 


 

 

Projekt „PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE BIAŁOŚLIWIE”, NR: RPWP.07.01.02-30-0013/17

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu „PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE BIAŁOŚLIWIE”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe, a okres jego realizacji trwa od 01.06.2018 r. do 30.09.2019 r.

Projekt realizowany jest przez Gminę Białośliwie/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu  w Partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o.

 

Projekt jest skierowany do 58 osób z gminy wiejskiej Białośliwie

 1. 58 biernych zawodowo, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym 34 kobiety, 24 mężczyzn
 2. 15 osób niepełnosprawnych
  1. 10 osób o stopniu umiarkowanym
  2. 18 osób (9 kobiet, 9 mężczyzn) korzystających z PO PŻ (weryfikacja na podstawie danych z OPS, oświadczenie  w formularzu zgłoszeniowym, zakres wsparcia nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z  PO PŻ) min. 30% uczestników projektu

W ramach projektu planowane założone jest następujące wsparcie:

 1. Aktywizacja społeczna dla 58 osób
 • Wsparcie psychologiczne – średnio 3h/uczestnika projektu
 • Indywidualne doradztwo zawodowe (Indywidualny Plan Działania) dla 4 godz./ osobę
 • Wsparcie pracownika socjalnego (średnio 20 h/osobę) – mające na celu stworzenie i podpisanie kontraktu socjalnego
 • Opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 50% Uczestników przez 10 miesięcy
 • Grupowy trening umiejętności społecznych – 8h/grupę
 • Grupowy trening ekonomiczny – dla 30 osób
 • Indywidualne poradnictwo obywatelskie – 4h/osobę
 • Dyżury prawnika (3h/miesięcznie) – bezpłatne porady
 • Wsparci asystenta rodziny – dla max 15 rodzin
 1. Wsparcie osób niepełnosprawnych dla 15 osób
 • Indywidualne zajęcia z fizjoterapeutą/rehabilitantem zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnościami, ćwiczenia usprawniające psychoruchowo – średnio 30 h/osobę
 1. Aktywizacja edukacyjna – dla 58 osób (34K i 24M)
 • Kursy/szkolenia dopasowane do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektów prowadzące do uzyskania kwalifikacji/kompetencji – średnio 80 h/osobę
 1. Aktywizacja zawodowa – staże zawodowe dla 20 osób
 • Płatny staż 3 miesięczny. Wynagrodzenie 120% zasiłku. Dodatkowe wsparcie w ramach stażu (np. koszty dojazdu, odzież ochronna, ubezpieczenie NNW)
 1. Działania o charakterze środowiskowym dla min 90% Uczestników
  • Przeznaczeni 15 tys. zł na realizacje przedsięwzięcia dla społeczności lokalnej 

 

Celem projektu jest dokonanie postępu w procesie aktywizacji społeczno- zatrudnieniowej przez min. 34% spośród 58 osób niepełnosprawnych (34K, 24 M), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w myśl KC woj. wielkopolskie, Gminę Białośliwie, poprzez udział w kompleksowym wsparciu w okresie od 01.06.2018 do 30.09.2019.

Planowane efekty realizacji projektu to:

 -  uzyskanie kwalifikacji przez min. 18  osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem

społecznym,

- osoby poszukujące pracy po zakończeniu uczestnictwa w projekcie min. 20 osób

- podjęcie zatrudnienia przez min. 8 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem

społecznym

 

Wartość projektu: 763 064,25

Dofinansowanie projektu z UE: 648 604,61

Biuro projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ks. Kordeckiego 1,89 -340 Białośliwie

Dokumenty rekrutacyjne oraz szczegóły dot. Proejktu dostępne w siedzibie biura projektu oraz pod numerem 67-2875086.

 


UWAGA ! ! !

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - https://gops-bialosliwie.naszops.pl/bip/ochrona-danych-osoboywch


 

UWAGA !

Od dnia 22.02.2018 r. nastąpi dodatkowy nabór do projektu
,, Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Białośliwie".

 


 

Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych

 

Gmina Białośliwie/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu w partnerstwie z Fundacją Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Białośliwie”.

Projekt realizowany jest od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2019 r. na terenie gminy wiejskiej Białośliwie w województwie wielkopolskim.

Wartość projektu: 935 427,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 888 656,11 zł

Cele projektu. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych w gminie wiejskiej Białośliwie dla 90 osób z grupy docelowej, w tym 54 kobiet, mającego służyć zaspokojeniu potrzeb tych osób wynikających z niesamodzielności oraz zwiększenie poprzez szkolenia wiedzy 30 opiekunów faktycznych, w tym 20 kobiet, z zakresu opieki nad podopiecznymi w okresie od 01.11.2017 r. do 31.10.2019 r.

Planowane efekty:

 • Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania  dla 40 osób niesamodzielnych, obejmujące: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, itp. oraz inne w zależności od potrzeb.
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla 10 osób wymagających pomocy innych osób, obejmujące usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, wykonywane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym – obejmować będą m.in. wsparcie: rehabilitacyjne, psychologiczne i specjalistyczne pielęgniarskie.
 • Usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla 3 osób niepełnosprawnych. Zadaniem asystenta będzie pomoc w osiągnięciu przez osobę niepełnosprawną jak największej samodzielności w zakresie życia codziennego, samoopieki, współpracy z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji.
 • Centrum wsparcia dla 30 opiekunów faktycznych, świadczące następujące usługi: Szkolenia w tematach: metody pielęgnacyjne - opieka nad osobą niesamodzielną, sposoby aktywizowania podopiecznych, metody pracy z podopiecznym cierpiącym na deficyty pamięci; spotkania grupowe dla opiekunów faktycznych i  zespołów projektowych; wsparcie psychologa; dyżury pracowników socjalnych z GOPS i wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
 • Utworzenie dla 2 osób mieszkania wspomaganego wspieranego na terenie gminy Białośliwie. Usługa ma charakter pobytu stałego lub okresowego i służyć będzie osobom niesamodzielnym i z niepełnosprawnościami, w szczególności osobom niesamodzielnym i wymagającym wsparcia   w formie usług opiekuńczych. Możliwe również jest stworzenie w mieszkaniu miejsc krótkookresowego pobytu.
 • Utworzenie Klubu Seniora dla 50 uczestników projektu, usytuowanego na terenie Gminy  Białośliwie. W Klubie Seniora organizowane będą: warsztaty zajęciowe mające na celu  rozwijanie umiejętności i zainteresowań w grupach;  gimnastyka rekreacyjna – m.in. joga, aerobik, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup;  wyjścia do kina/teatru/na basen;  biblioteczka;  kącik telewizyjny.

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa znajdują w regulaminie projektu.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

1.            W Biurze Projektu: GOPS, ul. Księdza Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie

2.            Na stronie www.gops-bialosliwie.naszops.pl

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu

Istnieje możliwość wypełnienia dokumentów w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Biura Projektu.

Rekrutacja ciągła od stycznia 2018 r. do września 2019 r.

Pierwszy termin rekrutacji – 23 styczeń 2018 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Biuro projektu:

GOPS, ul. Księdza Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie ul.

Kontakt tel: 67/ 287 50 86 , Kontakt e-mail: gops_bialosliwie@poczta.onet.pl 

 

Wykaz wymaganych dokumentów dot. przystąpienia do projektu:

 „Formularz zgłoszeniowy do projektu” wraz z załącznikami:

a.            Deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz wymagane oświadczenia;

b.            Zaświadczenie o dochodach i/lub inne dokumenty określające dochód na osobę samotnie gospodarującą, osobę w rodzinie lub rodzinę - w przypadku osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) z ust. z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej;

c.            Zaświadczenie od lekarza o niesamodzielności z ewentualną informacją o zalecanym przez lekarza rodzaju pielęgnacji;

d.            Zaświadczenie od lekarza o konieczności realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych - dotyczy osób, ubiegających się o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych;

e.            Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niesamodzielnej bądź innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia - dotyczy osób z niepełnosprawnościami;

f.             Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza prowadzącego w przypadku osób chorujących psychicznie lub niesprawnych intelektualnie, w tym lekarza rodzinnego, a w przypadku niepełnosprawności skojarzonych i występowania chorób współistniejących także lekarza specjalistę oraz opinii psychologa o osobie przyjmowanej - dotyczy mieszkania wspomaganego;

g.            Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w Projekcie - dotyczy osób niepełnoletnich

h.            Wniosek o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu wspomaganym - dotyczy mieszkania wspomaganego.

 

AKTUALNOŚCI:

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2022/2023

Utworzono dnia 10.11.2022

TERMINY WYPŁAT 1. 22 listopad 2022 r. 2. 20 grudnia 2022 r. 3. 19 styczeń 2023 r. 4. 21 luty 2023 r. 5. 21 marzec 2023 r. 6. 20 kwiecień 2023 r. 7. 23 maj 2023 r. 8. 20 czerwiec 2023 r. 9. 20 lipiec 2023 r. 10. 22 sierpień 2023 r. 11. 21 wrzesień 2023 r.

czytaj dalej na temat: Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2022/2023

Przerwa w wystawianiu zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego

Utworzono dnia 17.08.2021

Czyste Powietrze”: Od 1 sierpnia przerwa w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego Informacje prasowe / 20 lipca 2021 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w...

czytaj dalej na temat: Przerwa w wystawianiu zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego

Okres zasiłkowy 2022/2023

Utworzono dnia 17.08.2021

Składanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2022/2023. Informujemy o możliwości składania  wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w formie: - elektronicznej - już od 1 lipca 2022 r. - tradycyjnej (papierowej) - od...

czytaj dalej na temat: Okres zasiłkowy 2022/2023

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 44

W poprzednim tygodniu: 86

W tym miesiącu: 10

W poprzednim miesiącu: 305

Wszystkich: 25371