Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

dokumenty do pobrania

Wzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego   określony jest w Biuletynie Informacji Publicznei na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska  https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/-Wzory wniosków o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego-wzór żądania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków  są zawarte we wniosku.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny