Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

kiedy świadczenie nie przysługuje

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie przysługuje gdy:

1. wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka zostanie złożony po upływie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka lub po upływie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką prawną lub od dnia przysposobienia (w przypadku dziecka objętego opieką faktyczną lub opieką prawną, a także w przypadku dziecka przysposobionego);

2. matka dziecka nie pozostawała pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu;

3. dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 1.922,00 zł;

4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka została pobrana np. w innej gminie;
5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone narzecz dziecka od jego rodzica świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lu zatwierdzonego przez sąd , chyba że:

-  rodzice lub jedno z rodzic nie żyje,
- ojciec dziecka jest nieznany,
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimetacyjnego na rzecz tego dziecka;
- dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.
 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny